τραυλισμός

Τραυλισμός και παιδί!

Κάποιες φορές συναντάμε παιδιά τα οποία δεν έχουν την ίδια, ομαλή άρθρωση που έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τον τραυλισμό στα παιδιά αλλά και τον τρόπο θεραπείας του!

Σελίδες

Subscribe to RSS - τραυλισμός
happy baby